Fjárfestar

Lykiltölur 1H 2020

2.494m.kr.
EBITDA
67,7%
NOI hlutfall
3,52%
Vegnir verðtryggðir vextir
61.157m.kr.
Vaxtaberandi skuldir
2.599m.kr.
Handbært fé frá rekstri
30,9%
Eiginfjárhlutfall
62,8%
Veðsetningarhlutfall
97.356m.kr.
Virði fasteigna

Kauphallartilkynningar

  1. Sjá allar kauphallartilkynningar

Fjárhagsdagatal

    Fjárfestatengill félagsins er Lýður H. Gunnarsson, s. 820-8980, lydur@eik.is.

    Regluvörður félagsins er Jóhann Magnús Jóhannsson, s. 868-2331, johann@eik.is.