Stjórnarhættir

Eik fasteignafélag hf. kappkostar að viðhalda góðum stjórnarháttum í samræmi við gildandi leiðbeiningar og reglur. Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar kjörnir af hluthöfum. Daglegur rekstur heyrir undir forstjóra félagsins sem situr í framkvæmdastjórn.

Regluvörður félagsins er Árni Huldar Sveinbjörnsson lögmaður og staðgengill regluvarðar er Ingimar Tómas Ragnarsson.

Endurskoðendur

Endurskoðendur félagsins eru Eyþór Guðjónsson og Signý Magnúsdóttir löggiltir endurskoðendur hjá Deloitte ehf.

Endurskoðunarnefnd

Í endurskoðunarnefnd eru Ragnheiður Harðar Harðardóttir sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Bjarni Kristján Þorvarðarson og Gunnar Þór Gíslason. Starfssvið endurskoðunarnefndar nær til Eikar fasteignafélags og félaga innan samstæðu félagsins. Endurskoðunarnefndin skal leitast við að tryggja áreiðanleika ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga ásamt óhæði endurskoðenda.

Starfskjaranefnd

Í starfskjaranefnd eru stjórnarmennirnir Guðrún Bergsteinsdóttir, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Eyjólfur Árni Rafnsson og Bjarni Kristján Þorvarðarson. Starfskjaranefnd undirbýr tillögur að starfskjarastefnu og starfskjörum stjórnarmanna fyrir hluthafafund. Jafnframt undirbýr nefndin samninga um laun og önnur starfskjör við forstjóra og aðra starfsmenn, heyri þeir undir stjórn.

Tilnefningarnefnd

Á aðalfundi 11. apríl 2024 voru kjörin í tilnefningarnefnd félagsins Drífa Sigurðardóttir ráðgjafi og Ingólfur Bender hagfræðingur. Stjórn skipaði Sigrúnu Rögnu Ólafsdóttur í nefndina. Hlutverk tilnefningarnefndar er að vera ráðgefandi við kosningu stjórnarmanna og markmið hennar er að skapa hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvörðunartöku við stjórnarkjör. Hluthafar geta komið sjónarmiðum á framfæri við nefndina, óskað eftir fundi með nefndinni, sent nefndinni tillögur eða ábendingar um mögulega frambjóðendur á netfangið tilnefningarnefnd@eik.is.

Eik fasteignafélag hefur sett sér stefnur um ýmis málefni.